Kennel Miniflash Uppfödare av dvärgschnauzer svart-silver och peppar-salt

21Aug/140

Besök av Ellen och matte

Idag fick jag besök av Ellen, Miniflash Girl Power, och hennes matte Anita.

Ellen och matte

Ellen och matte

Ellen har åsikter, och vill gärna ha matte för sig själv - gärna mig också... :) Det finns ett skäl till hennes namn....  Hon bestämde också att bollen var hennes, men när hon satsade för Charlies boll blev det tvärstopp - den var HANS ! Sedan lekte Dolly och Ellen och Charlie i solen medan vi pratade. Stort tack för besöket !

 

Lek - Charlie, Dolly och Ellen

Lek - Charlie, Dolly och Ellen

Lek :)

Lek :)

 

Mer lek :)

Mer lek :)

Ellen

Ellen

Nu blev jag lite trött..... / ellen

Nu blev jag lite trött..... / ellen

 

 

 

 

12Aug/140

Känd mental status med 1:a på skott !

I går gick Apollo, Miniflash Get Movin' , sitt MH på Värmdö BK . Han gick sist, så det var ju svårt att koncentrera sig på "lekledaren" när det var så mycket dofter i gräset..... Han gjorde ett jättebra MH, även på lekmomenten som dvärgschnauzer ibland inte har så bra på. Hoppade undan för Dumpe, funderade en stund och gick sedan raka vägen tillbaka och kollade av honom. Skramlet gick han till och kollade direkt. Avståndsleken var inte så intressant, och inte heller spökena förrän de kom för nära - då morrade han. När kopplet väl släpptes sprang han rakt fram till den första figuranten, nosade, viftade på svansen, och sprang glatt till nästa figurant innan matte ens hann fram :).

Apollo skötte sitt MH - som ju är en mentalbeskrivning av hunden -  med glans. Det var verkligen roligt att se!

Hm, fotoprogrammet dog igen, foton kommer snart


1a. KONTAKT Hälsning Avvisar kontakt med morrning och/eller bitförsök. Utförs ej inom tid Undviker kontakt genom att dra sig undan Accepterar kontakt utan att besvara. Drar sig inte undan. Tar kontakt själv eller besvarar kontaktförsök. Överdrivet kontakttagande, ex. hoppar, gnäller, skäller.
1b. KONTAKT Samarbete Följer inte med trots flera försök att locka. Ej genomfört inom tid. Följer med motvilligt. Följer med men är inte engagerad i testledaren. Följer med villigt. Engagerar sig i testledaren. Följer med villigt, är överdrivet engagerad i testledaren, ex. hoppar, gnäller, skäller.
1c. KONTAKT Hantering Avvisar med morrning och/eller bitförsök. Hantering ej genomförd. Undviker, drar sig undan eller söker stöd hos föraren. Accepterar hantering. Accepterar, svarar med kontaktbeteende. Accepterar, svarar med överdrivet kontaktbeteende.
2a. LEK 1 Leklust Leker inte. Leker inte, men visar intresse. Startar långsamt, blir aktiv, leker. Startar snabbt, leker aktivt. Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt.
2b. LEK 1 Gripande Griper inte. Griper inte, nosar bara på föremålet. Griper tveksamt eller med framtänderna. Griper direkt med hela munnen. Griper direkt, hugger föremålet i farten.
2c. LEK 1 Gripande och dragkamp Griper inte. Griper tveksamt, släpper, håller, men drar inte emot. Griper, drar emot, men släpper och tar om. Alt. tuggar. Griper direkt med hela munnen och drar emot tills testledaren släpper. Griper direkt med hela munnen, drar emot, rycker, alt. ruskar - även under den passiva delen - tills testledaren släpper.
3a1. FÖRFÖLJANDE Startar inte/Når ej fram till första hjul. Startar, avbryter innan föremålet. Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer. Startar med hög fart, målinriktad - bromsar in vid bytet. Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.
3a2. FÖRFÖLJANDE Startar inte/Når ej fram till första hjul. Startar, avbryter innan föremålet. Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer. Startar med hög fart, målinriktad - bromsar in vid bytet. Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.
3b1. GRIPANDE Nonchalerar föremålet. Alt. springer inte fram. Griper inte, nosar på föremålet. Griper tveksamt eller med tidsfördröjning. Griper direkt, släpper. Griper direkt. Bibehåller föremålet i minst 3 sek.
3b2. GRIPANDE Nonchalerar föremålet. Alt. springer inte fram. Griper inte, nosar på föremålet. Griper tveksamt eller med tidsfördröjning. Griper direkt, släpper. Griper direkt. Bibehåller föremålet i minst 3 sek.
4. AKTIVITET Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv. Är uppmärksam och lugn - står, sitter eller ligger. Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitetshöjningar. Är uppmärksam med ökad aktivitet eller oro efter hand. Växlar snabbt aktiviteter under momentet. Alt. oro under hela momentet.
5a. AVSTÅNDSLEK Intresse Engageras inte av figuranten. Kontroll, avbrott förekommer. Intresserad. Följer figuranten utan avbrott. Intresserad. Vill iväg, enstaka startförsök. Mycket intresserad. Vill iväg, upprepade startförsök.
5b. AVSTÅNDSLEK Hot/agg Visar inga hotbeteenden. Visar enstaka (1-2) hotbeteenden under momentets första del. Visar enstaka (1-2) hotbeteenden under momentets första och andra del. Visar flera hotbeteenden under momentets första del. Visar flera hotbeteenden under momentets första och andra del.
5c. AVSTÅNDSLEK Nyfikenhet Går inte fram till figuranten inom tid. Går fram när figuranten är aktiv på linjen. Går fram till den dolda men talande figuranten. Går fram till figuranten med låg kroppsställning och/eller med tidsfördröjning. Går fram direkt till figuranten utan hjälp.
5d. AVSTÅNDSLEK Leklust Visar inget intresse. Leker inte, men visar intresse. Leker, kan gripa försiktigt, drar inte emot. Griper. Drar emot, men kan släppa och ta om. Griper direkt. Drar emot, släpper inte.
5e. AVSTÅNDSLEK Samarbete Visar inget intresse. Blir aktiv men avbryter. Är aktiv med figuranten när denne är aktiv. Är aktiv med figuranten. Visar även intresse mot passiv figurant. Uppmanar passiv figurant till fortsatt lek.
6a. ÖVERRASKNING Rädsla Stannar inte eller kort stopp. Hukar sig och stannar. Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. Flyr högst 5 meter. Flyr mer än 5 meter.
6b. ÖVERRASKNING Hot/agg Visar inga hotbeteenden. Visar enstaka hotbeteenden. Visar flera hotbeteenden under längre tid. Visar flera hotbeteenden och någon attack. Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett.
6c. ÖVERRASKNING Nyfikenhet Går fram efter det att overallen lagts ner/går inte fram inom tid. Går fram när föraren sitter på huk och talar till overallen samt lockar på hunden. Går fram till overallen när föraren står bredvid. Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet. Går fram till overallen utan hjälp.
6d. ÖVERRASKNING Kvarstående rädsla Ingen tempoförändring eller undanmanöver. Liten båge eller tempoväxling vid någon av passagerna. Båge eller tempoväxling vid 1:a passagen. Minskat utslag vid 2:a passagen. Båge eller tempoväxling vid minst 2 passager utan minskad intensitet. Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.
6e. ÖVERRASKNING Kvarstående intresse Visar inget intresse. Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid 1 tillfälle. Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid minst 2 tillfällen. Biter i eller leker med overallen. Intresset minskar efter hand. Biter i eller leker med overallen vid 2 eller flera passager.
7a. LJUDKÄNSLIGHET Rädsla Stannar inte eller kort stopp. Hukar sig och stannar. Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. Flyr högst 5 meter. FLyr mer än 5 meter.
7b. LJUDKÄNSLIGHET Nyfikenhet Går inte fram inom tid. Går fram när föraren sitter på huk och talar till skramlet samt lockar på hunden. Går fram till skramlet när föraren står bredvid. Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet. Går fram till skramlet utan hjälp.
7c. LJUDKÄNSLIGHET Kvarstående rädsla Ingen tempoförändring eller undanmanöver. Liten båge eller tempoväxling vid någon av passagerna. Båge eller tempoväxling vid 1:a passagen. Minskat utslag vid 2:a passagen. Båge eller tempoväxling vid minst 2 passager utan minskad intensitet. Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.
7d. LJUDKÄNSLIGHET Kvarstående intresse Visar inget intresse. Stannar upp. Luktar eller tittar mot skramlet vid 1 tillfälle. Stannar upp. Luktar eller tittar mot skramlet vid minst 2 tillfällen. Biter i eller leker med skramlet. Intresset minskar efter hand. Biter eller leker med skramlet vid 2 eller flera passager.
8a. SPÖKEN Hot/agg Visar inga hotbeteenden. Visar enstaka hotbeteenden. Visar flera hotbeteenden under längre tid. Visar flera hotbeteenden och någon attack. Visar hotbeteenden och flera attacker.
8b. SPÖKEN Kontroll Enstaka kontroll, därefter inget intresse/engagerar sig inte. Tittar mot spökena då och då. Kontrollerar och/eller handlar mot spökena. Långa avbrott. Ex. halva sträckan båda spökena eller ett spöke hela sträckan. Kontrollerar och/eller handlar mot båda spökena. Kortare avbrott. Kontrollerar och/eller handlar mot båda spökena under hela momentet.
8c. SPÖKEN Rädsla Uppehåller sig framför eller bredvid föraren. Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avståndsreglering. Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll. Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll. Backar längre än kopplets längd eller lämnar platsen, alt. flyr.
8d. SPÖKEN Nyfikenhet Går fram till fig. när föraren tagit av figurantens huvudbonad. Går inte fram inom tid. Går fram till fig. när föraren talar med fog. och lockar på hunden. Går fram till fig. när föraren står bredvid. Går fram till fig. när föraren gått halva avståndet. Går fram till fig. utan hjälp.
8e. SPÖKEN Kontakttagande Avvisar eller undviker kontaktförsök. Kontakt ej tagen inom tid. Accepterar kontakten från fig. utan att besvara den. Besvara kontakten från figuranten. Tar själv kontakt med figuranten. Intensivt kontaktbeteende mot figuranten. Kan ex. hoppa och gnälla.
9a. LEK 2 Leklust Leker inte. Leker inte, men visar intresse. Startar långsamt, blir aktiv, leker. Startar snabbt, leker aktivt. Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt.
9b. LEK 2 Gripande Griper inte. Griper inte, nosar bara på föremålet. Griper tveksamt eller med framtänderna. Griper direkt med hela munnen. Griper direkt, hugger föremålet i farten.
10. SKOTT Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd. Avtagande kontroller under lek/passivitet. Därefter oberörd. Riktar intresse mot skytten, publiken eller annat, men återgår till lek/passivitet. Avbryter lek eller passivitet. Låser sig mot publiken, skytten eller annat. Ptergår inte till lek/passivitet. Berörd, rädd. Alt. Vill lämna platsen, försöker fly. Alt. Föraren avstår skott.

 

 

 

 

 

 

 

 

12Aug/14Off

Besök av Apollo :)

Vi har haft besök av Apollo och lillmatte Ingrid, en solig och trevlig dag. Fotoprogrammet i datorn ville inte jobba, men nu är det åtgärdat!